Застосування творчих методів: метод фантазування на уроках трудового навчання у 5 класі.

Содержимое материала:

Застосування творчих методів: метод фантазування

на уроках трудового навчання у 5 класі.

Тема. Методи проектування: метод фантазу­вання.

Використання біоформ у створенні виробу.

Мета: розширити знання про методи проектування, ознайомити з

методом фантазування, поняттям «біоформа», навчити викори-

стовувати метод фантазування на етапі художнього конструю-

вання виробу, розвивати почуття краси стилю, творчі здібності.

Очікувані результати: учні характеризують метод фантазування, поняття

«біоформа», виконують ескізний рисунок проектованого виробу.

Основні

поняття: методи проектування, метод фантазування, біоформа, художнє

конструювання, ескізний рисунок.

Обладнання: зразки ескізних рисунків

Інструменти та матеріали: аркуші паперу формату А4, олівці (або фломастери).

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку

І. Організаційний момент………………………………………………2 хв

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів…….…………………2хв

III. Вивчення нового матеріалу……………………………………….5хв

1. Методи проектування: метод фантазування.

2. Створення ескізного рисунка виробу.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів………………………….2хв

V. Практична робота «Застосування методу фантазування»………..30хв

5.1. Вступний інструктаж.

5.2. Поточний інструктаж.

5.3. Заключній інструктаж.

VI. Підсумки уроку………………………………………………………2хв

VII. Домашнє завдання…………………………………………………..2хв

Хід уроку

I. Організаційний момент (перевірка наявності учнів, готовність учнів до уроку, наявність робочого одягу)

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

1. Який виріб ви обрали для роботи?

2. Обґрунтуйте свій вибір.

III. Вивчення нового матеріалу

 1. Методи проектування: метод фантазування.

Продукти технологічної діяльності надзвичайно різноманітні. Це будинки, машини, одяг, меблі, їжа. Так як продукти діяльності дуже різноманітні, то і процеси їх проектування та виготовлення також відрізняються.

Існують такі методи проектування:

метод фантазування

метод комбінування

Методи проектування метод фокальних об’єктів

метод ідеальності

метод функціональних аналогій

Існують й інші методи проектування, але на уроках трудового навчання з 5 по 9 клас ми будемо ознайомлюватись із вище вказаними методами. Сьогодні ми познайомимось із цікавим, широко застосовуваним методом створення нових зразків технологічних об’єктів — методом фантазування.

Метод фантазування.

Основа методу Перенесення персонажів, техніки і подій

в інші умови

Суть методу Межує з казкою, фантастикою

Завдання методу Навчитися характеризувати предмети та

явища і пристосовувати їх до нових умов

Застосування методу Під час створення принципово нової

конструкції виробів, придатних для

роботи в нових умовах.

Метою методу фантазування є створення чогось нового, такого, чого ще не було. Основне питання фантазування — «а що, коли…». При фантазуванні ви самі створюєте будь-який сюжет, зокрема й казковий, будь-яку ситуацію, будь-яке завдання й самі розв’язуєте все це так, як захочете. При фантазуванні прийнятне будь-яке рішення. Фантазування надає цілковиту свободу, оскільки не існує заборон з боку фізичних законів і не потрібні великі знання. Класичним носієм фантазії є казка.

 • «Мікрофон»

— Чим відрізняється казка від наукової фантастики?

У науковій фантастиці розглядаються технічно здійсненні ситуації, елементи або процеси, а в казці — будь-які. Щоправда, чіткої межі між фантастичними та реальними рішеннями так само немає. Наприклад, те, що в часи знаменитого письменника-фантаста Ж. Берна вважали фантазією, сьогодні стало буденною реальністю. (Додаток № 5)

Використання методу фантазування

У творах письменників- У творах декоративно-ужитко

фантастів вого мистецтва

У казках У дитячій літературі

У роботах сучасних винахідників

При фантазуванні можна користуватися різними прийомами.

Ось деякі з них:

 1. Збільшення або зменшення.

 • Міні-тренінг

— Згадайте відомі вам казки та наведіть приклади застосування такого методу.

Як приклади можна навести такі персонажі, як Дюймовочка, хлопчик-мізинчик, Гуллівер, ліліпути, гобіт (зменшена людина-фермер), гном (зменшена людина-рудокоп і коваль,гоблін (зменшена людина-технік, піроман, терорист із зеленою

шкірою), ент (збільшена людина-дерево). Зменшувати або збільшувати можна необмежено — до нескінченно великих або малих розмірів.

 • Міні-тренінг

Виберіть реальний об’єкт (стіл, дерево, машину тошо) і придумайте новий персонаж, використовуючи метод збільшення-зменшення. Намалюйте ескіз цього персонажа.

 1. Додавання одного або кількох фантастичних властивостей.

 • Міні-тренінг

Виберіть кілька реальних об’єктів, визначте які-небудь їх властивості, якості та придумайте новий персонаж, наділивши його цими властивостями. Намалюйте ескіз цього персонажа.

3. Уподібнення людині об’єктів живої та неживої природи.

 • Міні-тренінг

Виберіть реальний об’єкт неживої або живої природи (небесне тіло, автомобіль, міфічну істоту, рослину, тварину тощо)та якусь здатність людини (мислення, здатність рухатися тощо). Наділіть цей об’єкт обраною здатністю. Намалюйте ескіз цього персонажа. (Додаток№ 6)

 1. Створення ескізного рисунка виробу.

 • «Мікрофон»

— Що таке ескіз? У яких випадках ви виконували ескіз?

Ескіз — це попередній начерк, що фіксує задум художнього твору, споруди, механізму або окремої його частини. Ескіз — швидко виконаний вільний рисунок, не передбачуваний як готова робота, часто складається з безлічі перекривних ліній. Ескіз — це підготовчий начерк до твору,що відображає пошуки найкращого втілення творчого задуму. Ескіз може бути виконаний у різній техніці (простим олівцем, пастеллю, у кольорі). Ескіз завжди виконують рукою без застосування креслярських інструментів, із приблизним дотриманням пропорцій предметів. Найчастіше художникові доводиться виготовляти кілька ескізів, ш,об потім вибрати найкращий варіант. Такі ескізи художники виконують на стадії художнього проектування виробу.

Ескізи виконують:

а) художники;

б) скульптори;

в) письменники;

г) модельєри. (Додаток №7)

— Чи потрібно створювати ескізи перед виконанням аплікації? Обґрунтуйте свою відповідь.

Перед виконанням аплікації на етапі художнього проектування також створюють ескіз рисунка аплікації. Такі ескізи являють собою спрощене (стилізоване) зображення реальних об’єктів та персонажів. (Додаток №8)

Найчастіше при створенні ескізів художники звертаються за ідеями до природи. Вивчення форм живої природи (біоформ) «живить» фантазію художників-конструкторів. Тваринний і рослинний світ дають багато можливостей для творчого використання їхніх ідей під час художнього проектування. При застосуванні біоформ дизайнери прагнуть відтворити в проектованому об’єкті корисні властивості, структуру, типи зв’язків, форму обраних об’єктів живої природи. При цьому вони використовують сучасні матеріали й технології.

— Як ви уявляєте роботу художника-конструктора при використанні природних аналогів (біоформ)?

Як приклад, що ілюструє використання художниками біоформ при проектуванні нових об’єктів, можна вивчити роботу дизайнера зі створення вертольота. Як природний аналог художник вибрав бабку. Художник робить детальні замальовки природного зразка — бабки, потім за допомогою формотворних ліній аналізує природну форму, змінює її й розробляє технічний проект — вертоліт.

Застосування біоформ при створенні нових промислових об’єктів.

 • Робота в групах (Додаток№ 9)

Учні виступають із повідомленнями.

Біоформи з успіхом використовують і при проектуванні швейних виробів. Наприклад, рукави форми «кімоно». Іноді таку форму рукава називають «кажан». А створена ця форма була в результаті спостереження за кажаном. Кажан легко й вільно складає й розправляє крила. Так само комфортно почувається й рука людини в одязі з рукавом «кажан».

Популярна в наші дні застібка «липучка» (велкро) також є прикладом використання біоформ при проектуванні виробів. Вона створена за принципом реп’яха, який теж нелегко відірвати від одягу, як і розстебнути таку застібку.

У біодизайнерському процесі неминуче відтворення природних форм за допомогою об’ємних моделей. Моделі можна виготовляти з різних матеріалів (текстильні матеріали, пінопласт, глина, пластилін, дерево, метал тощо), виконувати в натуральному розмірі або в масштабі. Моделі повинні бути дешевими, з огляду на їхній тимчасовий характер, легкими у виготовленні, але міцними, тому що їх неодмінно випробовують, перш ніж запустити у виробництво. Моделі допомагають визначити, чи має виріб всі необхідні параметри чи відповідає він висунутим вимогам, і внести необхідні корективи.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів

 1. Бесіда

— Який винахід видався вам найцікавішим, найоригінальнішим?

 1. Міні-тренінг (робота в малих групах)

— Запропонуйте біоформи (природні аналоги) для проектування якого-небудь виробу.

V. Практична робота

5.1.Вступний інструктаж.

Застосування методу фантазування

Інструменти та матеріали: папір, олівці, фломастери, фарби, кольоровий папір, клей, ножиці.

Послідовність виконання роботи:

1. Спробуй уявити себе на планеті Місяць. Ця планета є міжнародною базою підготовки зорельотів для відвідування далеких світів. І тому люди можуть жити там роками. А отже, людям на Місяці потрібні одяг, будинки, іграшки тощо.

2. Придумай весільний одяг для молодят на Місяці. При цьому врахуй, що там немає повітря і всі одягнені у захисні скафандри.

3. Придумай оздоблення для цього одягу. Пригадай, що на Землі для підкреслення урочистості події наречені одягають обручки, білу сукню, фату, рукавички, транспорт яскраво прикрашають. Весілля супроводжують танці, пісні, звичаї та обряди.

4. Виконай малюнок свого варіанта весільного вбрання і транспорту.

5.2. Поточний інструктаж . (Додаток № 10)

5.3.Заключний інструктаж.

VI. Підсумки уроку

Метод фантазування розвиває творчі здібності, спостережливість, уяву, дозволяє реалізувати найбільш сміливі задуми. Створення ескізного рисунка дає можливість на початковій стадії проектування уявити, як буде виглядати
виріб, скорегувати його властивості, риси, характеристики. Доцільніше створити кілька начерків і вибрати серед них найкращий варіант: найбільш цікавий,незвичайний, красивий, простий.

VII. Домашнє завдання

Творче завдання.

Уявіть себе в ролі дизайнера. Виберіть природний аналог(наприклад, кульбаба, гриб, риба) та спроектуйте новий технологічний об’єкт.

8

Понравилась публикация? Поделиться прямо сейчас:
Для всех тех, кто учит детей